GUS Partner & netværk

Udnyt synergier

Partner & netværk

ADV – Arbejdsgruppe for databehandling informerer medlemmer og offentligheden om den optimale indsats af informations- og kommunikationsteknologi. www.adv.at

Vores partner arvato Systems stiller med sin selvudviklede arvato Coporate Serialization Database (aravato CBDB) en løsning for realisering af serialiseringskrav af EU-forfalskningsretningslinjer EU Direktive 2011/62/EU) til rådighed, som udvider tilbud- og ydelsesspektrummet af GUS-OS Suite. www.arvato.com

BITKOM repræsenterer mere end 2.200 virksomheder i den digitale branche. Til medlemmer hører 1.000 mellemstore virksomheder, 200 Start-ups og tæt på alle globale spillere. Dirk Bingler, talsmand for direktionen, er formand i Bitkoms ERP-arbejdsgruppe. www.bitkom.org

Cubeware GmbH med hovedkontor i Rosenheim, Tyskland og elleve yderligere afdelinger, er vores teknologipartner for GUS-OS Business Intelligence powered by cubeware. Vores kunder får dermed en perfekt passende BI-løsning, som med deres Cockpits og Dashboards målrettet møder behovene fra forskellige interessegrupper og afdelinger. www.cubeware.de

Sammen med IBM tilbyder vi en Full Service af Hardware, Software og Support med GUS-OS Suite på basis af IBM System, såvel som Database DB2 og talrige IT-infrastrukturtilbud. www.ibm.de

IDL er specialist i løsninger omkring konsolidering, planlægning, rapportering og Business Intelligence.
www.idl.eu

Vores Partner MHP Solution Group er en af de førende løsningsudbydere for sektorerne forsendelseslogistik, mobile lagerløsninger, og udenrigsøkonomi. MHP dækker efter behov alt fra rådgivning, levering og realisering af soft- og hardware-løsninger. www.mhp-solution-group.com

Som Microsoft Gold Certified Partner anbefaler vi GUS-OS Suite på Windows Server-systemer såvel som SQL-servere som databaser. Under Windows Azure tilbyder vi vores kunder individuelle Cloud-tilbud (Private Cloud, Hybrid) alternativt fremfor den klassiske licensmodel. www.microsoft.de

Siden 1996 er PES-Ingenieurgesellschaft en kendt EDV-serviceudbyder i sektoren håndering af farlige stoffer. www.gefahrstoff.com

Som førende udbyder af professionelle HRM-løsninger (Human Ressource Management) supplerer Soreco GUS-OS Suite optimalt med Xpert.HRM i Schweiz. www.sorecoweb.ch

Simple Share Buttons
Simple Share Buttons