Beta-Gamma-Service

BGS indstiller kursen mod “Industri 4.0”

Beta-Gamma-Service GmbH med placering i Wiehl, som er førende serviceudbyder indenfor strålingssterilisation og strålingsnetværk, bruger GUS-OS Suite til planlægning og realisering af produktionstekniske processer. Fra den direkte forbindelse fra ERP-systemet til maskinstyringen af elektronacceleratoren, der anvendes på flere steder for at producere gamma- og beta-stråler, håber strålespecialisten på en betydelig reduktion af gennemløbstiderne.

Helt i tråd med visionen om digitalisering af produktionsprocesser – kendt under overskriften “Industri 4.0” – skal de til at behandlende færdigprodukter fra medicinsk teknologi, farmaceutisk fremstilling eller plastproduktion knyttes sammen med den korrekte “opskrift” på strålingsart, strålingsdosis eller bestrålingstid.

”Vi forbinder med GUS-OS Suite forventningen til at kunne indføre en gennemgående digital forretningsproces hvor hver palle og hver produkt har sin næste destination på lageret, i arbejdsforberedelsen, ved strålebehandling, såvel som i vareudgangen”, erklærer BGS administrerende direktør Dr. Andreas Ostrowicki. Imens pallerne med kundernes produkterne bliver bragt i det for mennesker utilgængelige strålingsområde ved hjælp af et håndteringssystem, videregiver GUS-OS Suite de nødvendige opskriftsdata til maskinstyring for elektronacceleratorer.

Derved kan intensiteten og varigheden af strålebehandlingen blive modificeret og tilpasset til det respektive produkt i løbet af millisekunder. Gammastråler er allerede brugt i industrien i lang tid til sterilisation af lægemidler og forbrugsmaterialer som f.eks. forbindingsmaterialer, sprøjter, og også endoproteser eller implantater, imens betastråler først kunne gennemtrumfe sig med tilgængeligheden af kraftfulde elektronacceleratorer.

Strålebehandlingen kan have sine fordele i forhold til andre sterilisationsbehandlinger, når det kommer an på korte opholdstider i sterilisationen og frie behandling af udfordrende produktgeometrier. Ved at forbinde plastik – et andet vigtigt anvendelsestilfælde for behandling med gamma- og betastråler, bliver langkædede polymere forbundet med plastikken for at sikre yderlige egenskaber som varmeresistanse eller stabilitet. Dermed bliver der fremstillet specialkvalitetsmaterialer af høj kvalitet i masseplastik, som anvendes inden for bilindustrien, maskinindustrien og kabelføring.

“BGS er et eksempel på udvidelsen af værdikæden, som vi støtter med GUS-OS Suite i procesbranchen,” understreger Dirk Bingler, talsmand for GUS Deutschland GmbH. GUS koncernen er en førende udbyder af virksomhedsløsninger til industrier indenfor lægemiddel, kemi, fødevarer, kosmetik, bioteknologi, medicinsk teknologi- og logistik. “Implementeringen af en Industry 4.0 vision er også en milepæl for os, som også understreger den innovative kraft i en mellemstor virksomhed.”

Simple Share Buttons
Simple Share Buttons